Wonen op Katendrecht
met prachtig uitzicht
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Ruimte voor u,
ruimte voor ontmoeting
Bekijk de actuele beschikbaarheid
De stad Rotterdam
aan uw voeten
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Te openen serre
en een lichte woonkamer
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Een markant gebouw
op een unieke plek
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Grote ramen
met vrij zicht over de maashaven
Bekijk de actuele beschikbaarheid

Toewijzingscriteria

Recent zijn de sociale huurprijzen en toewijzingscriteria vastgesteld. Als u een woning in Musa Katendrecht wilt huren dient u aan de volgende criteria te voldoen.

SAMENSTELLING HUISHOUDEN

Uw huishouden telt maximaal twee personen, een eventuele medehuurder is partner van de hoofdhuurder. Kinderen zijn niet toegestaan.

HUISHOUDINKOMEN

Uw huishoudinkomen wordt berekend op basis van een inkomensverklaring of (definitieve) aanslag inkomstenbelasting, inclusief controle op basis van recente (pensioen)uitkerings-/loonspecificaties.

SOCIALE HUURWONINGEN

Voor sociale huurwoningen geldt voor gepensioneerden een minimaal bruto inkomen op jaarbasis van:

  • € 14.000 voor 1 persoon (volledig AOW-pensioen voor 1 persoon)
  • € 20.000 voor 2 personen (volledig AOW-pensioen voor 2 personen)

Indien uw huishoudinkomen lager is dan € 37.000 per jaar krijgt u voorrang op de toewijzing van een sociale huurwoning.

Voor sociale huurwoningen geldt voor niet-gepensioneerden een minimaal bruto inkomen op jaarbasis van:

  • € 17.000 voor 1 persoon (volledig AOW-pensioen voor 1 persoon)
  • € 24.000 voor 2 personen (volledig AOW-pensioen voor 2 personen)

Indien uw huishoudinkomen lager is dan € 37.000 per jaar krijgt u voorrang op de toewijzing van een sociale huurwoning.

VRIJE SECTOR WONINGEN

Voor woningen in de vrije sector hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan vier maal de kale huurprijs.

Voor gepensioneerden geldt een correctie van 20% omdat voor hen de tarieven van de eerste twee belastingschijven in box 1 lager zijn.

Wanneer de woning door twee personen wordt gehuurd, mag het inkomen van de tweede persoon voor 50% worden meegerekend.

 DOCUMENTEN

U kunt een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder aanleveren waaruit blijkt dat de huur tijdig betaald is en dat er geen sprake is van overlast of gerechtelijke procedures.
Indien u momenteel een koopbewoning bezit, vragen wij om een verklaring van uw hypotheekverstrekker.

U beschikt over een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en indien van toepassing een geldige verblijfsstatus.

 

ACHTERGROND BIJ WONINGTOEWIJZING

Woningtoewijzing vindt plaats vanaf de wachtlijst op basis van inschrijfduur. WoonCompas verzorgt de eerste toewijzing van de sociale huurwoningen in opdracht van de gebouweigenaar. De woningtoewijzing wijkt hierdoor op onderdelen af van de reguliere werkwijze van woningcorporaties, deze loopt bijvoorbeeld niet via Woonnet Rijnmond en er gelden specifieke toewijzingscriteria.

In navolging van het succes van ‘doelgroepwonen’ in ons wooncentrum Waterkant zijn in een vroeg stadium twee doelgroepen betrokken: Chinese senioren en Hindoestaans Surinaamse senioren. De wachtlijst is begin 2012 als eerste voor de doelgroepen opengesteld. In overleg met de gebouweigenaar is de wachtlijst in de loop van 2012 voor álle geïnteresseerden opengesteld. Uiteindelijk zijn circa 30 woningen toegewezen aan kandidaten vanuit deze doelgroepen. Op deze wijze voorzien wij in de behoefte voor doelgroepwonen, zonder dat dat ten koste gaat van de diversiteit in bewonerssamenstelling.